Gedragscode

Gedragscode:
– Vrijwilligers streven ernaar de Nepalese traditie, religie, cultuur en gebruiken van de lokale bevolking te begrijpen en te respecteren terwijl ze in Nepal zijn. Dan zal je ook meer respect ontvangen.
– Kleed je bescheiden en pas je aan de Nepalese cultuur aan.
– Illegaal of gewelddadig gedrag zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het programma.
– Vrijwilligers mogen niet betrokken raken bij enige vorm van bekering, evangelisatie en politieke zaken en illegale activiteiten.
– Vrijwilligers is het ten strengste verboden boeken, cd’s en dvd’s mee te brengen die ongepast zijn voor iemand in Nepal. Het gebruik van alcohol, tabak en verdovende middelen is verboden.
– Bewaar altijd een fotokopie van het paspoort. Geef je telefoonnummer, e-mailadres niet door aan een onbekende en vertrouw vreemdelingen niet.
– Loop niet alleen als het donker is. Hou je aan de regels van het gastgezin. Houd VSN op de hoogte van de plannen over reizen en weekends.
– Vrijwilligers mogen zich tijdens het verblijf in een gastgezin niet bezighouden met seksueel gedrag of enig fysiek contact tussen man en vrouw.

Vrijwilligerswerk is een zeer dankbare ervaring, maar het kan een uitdaging zijn en je hebt geduld, flexibiliteit en aanpassingsvermogen nodig en je moet ook gemotiveerd, creatief en proactief zijn. Je bent als gast in een ander land en een andere gemeenschap. Hoewel je waarschijnlijk een verschil zult maken in het leven en de toekomst van kansarme gemeenschappen, zul je ook veel leren. Je moet echt de Nepalese cultuur en de Nepalese bevolking respecteren.
Ter overweging:
•Flexibel zijn. Ontwikkelingslanden, en Nepal in het bijzonder, zijn niet zo geobsedeerd door de tijd als de VS of Europa. Vaak verandert de planning of worden afspraken later gestart dan gepland. Ook is er corruptie bij overheidsfunctionarissen en lokale bestuurders.
• Wees open genoeg om een cultuur te accepteren en te respecteren, ongeacht hoe verschillend het is van de eigen cultuur.
• Wees comfortabel met jezelf. Soms voel je je geïsoleerd, vooral als je ervoor kiest om in een afgelegen dorp te werken en dat je niemand kent.
• Wees hongerig om te leren. Je leert een nieuwe taal, een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van leven.
• Wees voorbereid op het omgaan met een cultuurshock. Op het moment dat je uit het vliegtuig stapt, ben je al in een totaal andere wereld.
• Als je ervoor hebt gekozen om vrijwilligerswerk te doen in afgelegen gebieden, wees dan voorbereid om te leven zonder modern sanitair, warm water en elektriciteit.
• Houd er rekening mee dat de meeste vrijwilligers op enig moment tijdens hun verblijf ziek worden. Van verkoudheid tot andere ongemakken.